ที่เที่ยวทั่วไป

แนะนำ 5 สิ่งห้ามลืมเด็ดขาด! ก่อนที่จะ “เดินทางต่างประเทศ”

การท่องเที่ยวในต่างแดนถือว่าเป็นความฝันของหลายคนเลยทีเดียว หลายคนทำงานอย่างหนักในการเก็บเงินเพื่อสักครั้งในชีวิตจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ เนื่องจากพื้นฐานของมนุษย์มักจะมีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องที่แปลกใหม่เสมอ และต่างประเทศนั้นมีวัฒนธรรม ประเพณี การดำรงชีวิตหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ แตกต่างจากประเทศไทยเป็นอยากมาก จึงไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าการ เดินทางต่างประเทศ นั้นเป็นเป้าหมายในการเดินทางของหลายคน ทว่าการเดินทางไปไกลแสนไกลข้ามน้ำข้ามทะเลนั้น การวางแผนเดินทางต้องรอบคอบเป็นพิเศษ ดังนั้นผู้เขียนจึงได้รวบรวม 5 สิ่งห้ามลืมก่อนไปต่างประเทศ ดังนี้ “เดินทางต่างประเทศ” ต้อรู้อะไรบ้าง? พาสปอร์ต คือ อันดับแรกที่ทุกคนจะลืมไม่ได้คือหนังสือเดินทางหรือที่เรียกว่า “พาสปอร์ต” เพราะเป็นเครื่องยืนยันการเดินทางที่ถูกกฎหมายนั้นเอง ทว่าหลายประเทศมักจะขอตรวจทั้งพาสปอร์ตและวีซ่า ดังนั้นก่อนการเดินทางต่างประเทศต้องศึกษาข้อมูลประเทศนั้น ๆ ก่อนว่าต้องการการยืนยันตัวตนเป็นเอกสารอะไรบ้าง…? แล้วจัดเตรียมให้ครบก่อนเดินทางห้ามลืมเด็ดขาด  ตรวจเช็คสภาพอากาศ คือ ในทุกประเทศจะมีสภาพอาการที่แตกต่างกัน หลายคนจะไม่คุ้นชินในสภาพอากาศใหม่ ๆ จนเจ็บป่วยได้ การตรวจเช็คสภาพอาการก่อนการเดินทางต่างประเทศย่อมเป็นการเตรียมร่างกายที่ดี เพราะว่าค่ารักษาพยาบาลในต่างแดนไม่ธรรมดาเลยทีเดียว ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเป็นหลัก คือ ในการสื่อสารบางประเทศก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของประเทศ การศึกษาภาษากลางจะเป็นผลดีในการติดต่อสื่อเมื่อเกิดปัญหา เช่น การเดินทางด้วยรถสาธารณะ การสั่งอาหาร การสอบถามเส้นทาง เป็นต้น  การแลกเปลี่ยนเงิน คือ การเตรียมงบประมาณเป็นเงินไทยนั้นหลายคนค่าการแลกเปลี่ยนเงินตราอาจทำให้งบของทุกคนไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ดังนั้นควรศึกษาอัตราการแลกเงินในช่วงที่เดินทางไปต่างประเทศก่อนเสมอว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร…? ที่สำคัญการเก็บเงินอย่าเก็บไกลตัวเด็ดขาด แนะนำให้เก็บติดร่างกายที่มิดชิดที่สุด  เส้นทางการท่องเที่ยว คือ การเดินทางต่างประเทศหลายประเทศเลยค่ารถแท็กซี่จะแพงมาก […]

Read More
Back To Top