ที่เที่ยวทั่วไป ภาคตะวันตก

อุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์มหากษัตริย์รวม 7 พระองค์

อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหินเป็นสถานที่ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาผ่อนคลาย และน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของพระมหากษัตริย์ไทยในยุคก่อนหน้านี้ สถานที่แห่งนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารยศในอดีต ทรงเป็นประธานการดำเนินก่อสร้าง และเป็นที่ปรึกษาตลอดการสร้าง อุทยานราชภักดิ์ ด้านทิศตะวันตก ติดภูเขา ด้านหน้าจะเป็นทะเล การจัดวางผังที่ออกแบบมาตามตำราพิชัยสงคราม สร้างความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อและดวงชะตา กับกระบวนทัพในอดีต อุทยานราชภักดิ์ เที่ยวหัวหินน้อมรำลึกถึงบูรพมหากษัตริย์ รูปหล่อสำริดขนาด 13.9 เมตรบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของแต่ละพระองค์ ออกแบบจากกรมศิลปากร ซึ่งจะมี ยุคตั้งแต่กรุงสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ โดยที่ อุทยานราชภักดิ์ แห่งนี้ วัดใหญ่ชัยมงคล จะจัดลำดับของพระมหากษัตริย์ เรียงตามยุค ลำดับแรกจะเป็นพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ต่อด้วยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  การออกแบบรูปหล่อสัมฤทธิ์  ของพระมหากษัตริย์แต่ละองค์ ที่ อุทยานราชภักดิ์ แห่งนี้มีจุดสนใจซึ่งสายพระเนตร ของทั้ง 7 พระองค์บรรจบเป็นจุดเดียว ด้านหน้าทุกพระองค์ ถือศาสตราวุธแสดงถึงความน่าเกรงขาม เพื่อคอยปกป้องบ้านเมืองของเราให้สืบไป มาเที่ยวหัวหินทั้งที แวะมาสักการะพระมหากษัตริย์ทั้ง 7 พระองค์ ที่ อุทยานราชภักดิ์ โดยตั้งอยู่ที่สวนสนประดิพัทธ์  […]

Read More
Back To Top