อุปกรณ์เดินป่า เก็บกระเป๋าเดินทางคนเดียวยังไง ให้ปลอดภัย
ที่เที่ยวทั่วไป

อุปกรณ์ เดินป่า เก็บกระเป๋าเดินทางคนเดียวยังไง ให้ปลอดภัย

การเดินป่า เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจมาสักพักใหญ่แล้ว ซึ่งในการออกเดินทางไปในป่า ทำให้ทุกคนได้เปิดโลกใหม่ เหมือนการผจญภัยที่ตื่นเต้น ท้าทายและสนุก ทว่าหลายคนต้องการจะเดินทางคนเดียว แล้ว อุปกรณ์เดินป่า คนเดียว นั้น ต้องรอบคอบและรัดกุมมากกว่าไปเป็นหมู่คณะ

ขอแนะนำ อุปกรณ์ เดินป่า เพราะหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะไม่สามารุขอความช่วยเหลือใครได้ สถานที่เที่ยวทะเล ดังนั้นในคนที่กำลังสนใจเดินป่าอยู่ ต้องอ่าน! เพราะมีสิ่งดี ๆ มาแนะนำในการจัดเตรียมของเดินทางนั้นเอง

อุปกรณ์เดินป่า

อุปกรณ์ เดินป่า สิ่งสำคัญคือกระเป๋าสะพายใบใหญ่

อุปกรณ์เดินป่า อุปกรณ์แรกที่ต้องพกไปด้วย ก็คือ กระเป๋าสำหรับการเดินทางใส่สัมภาระต่าง ๆ จำเป็นต้องมีขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไป ให้เหมาะสมกับรูปร่างของทุกคน และต้องเพียงพอต่อการใส่ของตามจำนวนวันที่ต้องการจะไป 

อุปกรณ์เดินป่า อุปกรณ์ที่สองที่ต้องพกไปด้วย ก็คือ เต็นท์ หากมีการค้างคืน ต้องจำไว้เลยว่าที่นอน หรือ เต็นท์ ต้องกันฝน และกันน้ำ ไม่พอ เมื่อติดตั้งลงดินแล้ว ต้องแข็งแรงต้านลมได้ด้วย เผื่อเกิดฝนตก หรือ พายุเข้า จะได้มีที่นอน 

อุปกรณ์เดินป่า สิ่งสำคัญคือกระเป๋าสะพายใบใหญ่

อุปกรณ์เดินป่า อุปกรณ์ที่สามที่ต้องพกไปด้วย ก็คือ เข็มทิศ เป็น อุปกรณ์เดินป่า คนเดียว ที่สำคัญมาก เพราะว่าทุกคนเข้าไปในป่าแล้ว บางทีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ เดินหลง จับทิศไม่ถูก ต้องพกไว้ ไม่ใช่พกเฉย ๆ ต้องอ่านเป็นด้วยเช่นกัน ถ้าอ่านไม่ได้ ควรศึกษาก่อน เป็นการดูแลความปลอดภัยของตนเองที่ดีเลย

อุปกรณ์เดินป่า อุปกรณ์ที่สี่ที่ต้องพกไปด้วย ก็คือ ยา และ ชุดรักษาพยาบาลเบื้องต้น ขาดไม่ได้ เพราะการเดินทาง อนาคตไม่ทราบว่าจะเจอกับอะไร ให้เตรียมสิ่งของเหล่าให้ครบ ไม่ควรขาด ยิ่งในคนที่มีโรคประจำตัว ต้องพิจารณาความพร้อมของร่างกายด้วย 

อุปกรณ์เดินป่า ไฟฉาย

อุปกรณ์เดินป่า อุปกรณ์ที่ห้าที่ต้องพกไปด้วย ก็คือ ไฟฉาย และต้องมีเทียน และที่จุดไฟด้วย เพื่อไฟถ่ายถ่านหมด ก็ยังมีเทียนในการให้แสงสว่าง 

อุปกรณ์เดินป่า อุปกรณ์ที่หกที่ต้องพกไปด้วย ก็คือ รองเท้าต้องรัดกุม ควรลงทุนเป็นรองเท้าในการเดินป่าโดยเฉพาะ เนื่องจากทางเดิน บางทีลื่น มีหิน การมีรองเท้าเดินทาง จะป้องกันอุบัติเหตุได้ดีเลยทีเดียว 

และสุดท้ายของ อุปกรณ์เดินป่า คนเดียว คือ กระเป๋าเก็บน้ำ เพราะร่างคนเรา ขาดอาหารได้ ทว่าน้ำขาดไม่ได้ ดังนั้นต้องเตรียมที่สำหรับการพกน้ำที่ดี และต้องคิดว่าเพียงพอต่อร่างกายที่ต้องการ แล้วก่อนออกเดินทางศึกษาสถานที่ให้เรียบร้อย 

Back To Top